Nově jsme u nás představili typově zkoušené rozvodnice Hager

Hager pracoval za Vás! Ušetřete si čas použitím odzkoušených rozvodnic golf a volta, osazených modulovými přístroji Hager. Sestavy byly odzkoušeny v EZÚ Praha, získaly certifikát a Vy díky nim splníte požadavky norem bez jakýchkoliv komplikací.

 

Požadavek na typové rozvaděče

S příchodem nové normy ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-3 došlo k určitým změnám při výrobě a smontování rozvaděčů. Tyto normy jasně definují pravidla a postupy pro vytvoření rozvaděče jako je určení jmenovitého napětí, jmenovitého proudu, součinitele soudobosti, stupně znečištění, krytí rozvaděče, oteplení přístrojů atd. Z tohoto výčtu pravidel jasně vyplývá, že je pro vytvoření standardního bytového rozvaděče potřeba zajistit potřebou dokumentaci, opatření a certifikáty.

 

U nás máte možnost získat:

Návod pro sestavení, s nímž získáte jistotu splnění všech předepsaných norem a předpisů

Typovou zkoušku při dodržení předepsané kombinace prvků

Interaktivní formuláře pro snadné vyplnění kusové zkoušky a ES prohlášení o shodě

Typový štítek dle požadavků EZÚ

Softwarovou podporu   1-2-3 schéma